באפשרותך לשתף תוכן למכשיר אם אתה מחובר לשיחה או לא. שיתוף מקומי זמין הן לWebex התקנים רשומים ומקומיים שנרשמו.

יישום Cisco Webex Meetings חייב להיות מחובר למכשיר כדי שתוכל לשתף באופן אלחוטי. הן Windows ו-Mac apps יכול להתחבר למכשיר שלך כל עוד אתה באותו חדר.

שיתוף אלחוטי עם יישום הCisco Webex Meetings

1

כאשר יישום שולחן העבודה מחובר להתקן, לחץ על שם ההתקן בתחתית החלון. לאחר מכן לחץ על שתף בהתקן.

שיתוף אלחוטי באמצעות יישום הCisco Webex Meetings

2

בחר אם ברצונך לשתף את המסך כולו או רק אחד מהיישומים הפתוחים.

3

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על לחצן הפסק שיתוף בחלק העליון של מסך המחשב הנישא.