Możesz udostępniać zawartość na urządzeniu niezależnie od tego, czy prowadzisz połączenie, czy nie. Udostępnianie lokalne jest dostępne zarówno dla urządzeń zarejestrowanych w Webex, jak i zarejestrowanych lokalnie.

Aplikacja Cisco Webex Meetings musi być połączona z urządzeniem, aby można było udostępniać ją bezprzewodowo. Zarówno aplikacje Windows, jak i Mac mogą łączyć się z urządzeniem, o ile jesteś w tym samym pokoju.

Bezprzewodowe udostępnianie za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings

1

Gdy aplikacja komputerowa jest połączona z urządzeniem, kliknij nazwę urządzenia u dołu okna. Następnie kliknij Udostępnij na urządzeniu.

Udostępnianie bezprzewodowe za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings

2

Wybierz, czy chcesz udostępnić cały ekran, czy tylko jedną z otwartych aplikacji.

3

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie u góry ekranu laptopa.