Sadržaj možete da delite sa uređajem bez obzira da li ste u pozivu ili ne. Lokalno deljenje je dostupno i za Webex registrovane i za lokalne registrovane uređaje.

Aplikacija "Cisco Webex sastanci" mora biti povezana sa uređajem da biste mogli da delite bežično. Windows i Mac aplikacije mogu da se povežu sa uređajem sve dok ste u istoj prostoriji.

Bežično deljenje pomoću aplikacije za sastanke Cisco Webex

1

Kada je aplikacija na radnoj površini povezana sa uređajem, kliknite na ime uređaja na dnu prozora. Zatim kliknite na dugme Deli na uređaju.

Bežično deljenje pomoću aplikacije "Cisco Webex sastanci"

2

Izaberite da li želite da delite ceo ekran ili samo neku od otvorenih aplikacija.

3

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" na vrhu ekrana laptop računara.