מצלמות וירטואליות מאפשרות למשתמשים לבחור תצוגה חזותית כגון הזנת וידאו, תמונות סטטיות, מיקום משותף של שולחן העבודה של המחשב וכן הלאה.מצלמות וירטואליות אינן מצלמות חומרה, אך כאשר הן מופעלות, משתמשים יכולים לבחור אחת עבור הזנת הווידאו שלהם בשיחות ובפגישות.


 

הגדרה זו מאפשרת להפעיל או להשבית מצלמות וירטואליות ב-macOS בלבד.משתמשי Windows יכולים תמיד לגשת למצלמות וירטואליות בין אם הגדרה זו מופעלת או מושבתת.

כדי להפוך מצלמות וירטואליות לזמינות או ללא זמינות באתרי Webex, השתמש בהליך ב'הפוך מצלמות וירטואליות לזמינות או ללא זמינות' בפגישות Cisco Webex.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל ניהול > הגדרותארגון.

2

גלול אל מצלמהוירטואלית ולאחר מכן העבר את ההגדרה לאחד מהמצבים הבאים:

  • מופעל—מאפשר בחירה של מצלמה וירטואלית של ספקים חיצוניים עבור משתמשי macOS בארגון שלך.
  • כבוי– השבתת בחירת מצלמה וירטואלית של ספק חיצוני עבור משתמשי macOS בארגון שלך, מה שהופך את הפגישות למאובטחות יותר.