Virtuelne kamere omogućavaju korisnicima da izaberu vizuelni prikaz kao što su video feed, statične slike, deljenje radne površine računara itd. Virtuelne kamere nisu hardverske kamere, ali kada je omogućeno, korisnici mogu da biraju jednu za video feed u pozivima i sastancima.


 

Ovo podešavanje vam omogućava samo da omogućite ili onemogućite virtuelne kamere na macOS-u. Korisnici operativnog sistema Windows uvek mogu da pristupe virtuelnim kamerama, bez obzira na to da li je ovo podešavanje omogućeno ili onemogućeno.

Da biste omogućili ili onemogućili virtuelne kamere na Webex lokacijama, koristite proceduru u opciji Omogući ili onemogući virtuelne kamere u Cisco Webex Meetings.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Upravljanje > podešavanja organizacije.

2

Pomerite se do virtuelne kamere, a zatim preklopite podešavanje u jedno od ovih stanja:

  • Uključeno – omogućava izbor virtuelne kamere trećih strana za korisnike macOS u vašoj organizaciji.
  • Isključeno – onemogućavanje izbora virtuelne kamere trećih strana za macOS korisnike u vašoj organizaciji, što čini sastanke bezbednijim.