קרא מאמר זה כדי ללמוד כיצד להגדיר גישה לפלטפורמת ניהול התוכן הארגוני שלך כדי לפתוח לוחות ציור וקבצים של Microsoft OneDrive.


תכונה זו זמינה רק כאשר חוויית RoomOS 11 מופעלת.


ניתן לשתף את הלוחות הטכניים והקבצים של OneDrive בשיחה.

1

הקישו על 'קבצים ' במסך הבית.

2

בחר התחבר לשרת והיכנס לחשבון OneDrive שלך כדי לגשת לקבצים שלך. תיקיית OneDrive האישית של ECM מופיעה בתפריט הקבצים.

3

כעת באפשרותך לפתוח, לערוך או למחוק את הלוחות הטכניים שנשמרו בעבר. אתה יכול גם לפתוח ולהציג את הקבצים השמורים שלך במכשיר שלך. כדי לשמור לוחות ציור חדשים ב- OneDrive של ECM, בחר ייבא את העבודה שלך בתפריט הקבצים.

באפשרותך להקיש על לוח ציור סמל 'צור לוח עבודה חדש' חדש כאשר לוח ציור של OneDrive פתוח במכשיר שלך. לוח הציור החדש ייווצר ישירות בתיקיית OneDrive שלך.