1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על הגדרות > כללי.

2

תחת זמינות ומצב, בטל את הסימון של תיבת הסימון הצג זמינות וסטטוסים ולאחר מכן לחץ על שמור.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על העדפות > כללי.

2

תחת זמינות ומצב, בטל את הסימון של תיבת הסימון הצג זמינות וסטטוסים ולאחר מכן לחץ על שמור.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > כללי.

2

כבה את הלחצן הדו-מצבי 'שתף את הסטטוס שלך'.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על הגדרות > כללי.

2

תחת מצב, בטל את סימון תיבת הסימון הצג סטטוסים ולאחר מכן לחץ על שמור.