1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie kliknij Ustawienia > Ogólne .

2

Pod Dostępność i stan , usuń zaznaczenie opcji Pokaż dostępność i stany pole wyboru, a następnie kliknij Zapisz .

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie kliknij Preferencje > Ogólne .

2

Pod Dostępność i stan , usuń zaznaczenie opcji Pokaż dostępność i stany pole wyboru, a następnie kliknij Zapisz .

1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , a następnie wybierz Ustawienia > Ogólne .

2

Wyłącz Udostępnij swój status przełącz.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie kliknij Ustawienia > Ogólne .

2

Pod Stan , usuń zaznaczenie opcji Pokaż stany pole wyboru, a następnie kliknij Zapisz .