שינוי שמך או תמונת הפרופיל שלך

האם אתה מעדיף להשתמש בצורה הקצרה של שמך, או אולי בשמך האמצעי? אין בעיה, אתה יכול לשנות את האופן שבו שמך מופיע בפרופיל שלך. באפשרותך גם להתאים אישית את הפרופיל שלך על-ידי הוספת תמונת פרופיל.

פרופיל ה-Webex שלי

1

היכנס לאתר Webex שלך והעביר את העכבר מעל החץ למטה לצד שמך.

2

מתוך הרשימה, בחר הפרופילשלי.

3

כדי לשנות רק את תמונת הפרופיל שלך, העבר את העכבר מעליה ובחר שנהולאחר מכן בחר העלה תמונה.

4

כדי לערוך את הפרופיל שלך, בחר ערוך את הפרופילשלי.

5

בדף ערוך את פרופיל Webex שלי, הזן את השם הפרטי ואת שם המשפחה שלך כפי שאתה רוצה שהם יופיעו.


 

אם שמך מופיע כפי שהוא מופיע במדריך הארגוני ואינך רשאי לערוך אותו, באפשרותך להזין את שםהתצוגה המועדף עליך.

התווים "(" ו- ")" לא יוצגו כחלק מהשם שלך אם תווים אלה ייכללו בשדה שם תצוגה.


 

באפשרותך גם לשנות את תמונת הפרופיל שלך בדף זה. בחר שנה תמונת פרופיל והעלה תמונה חדשה.

6

בחר שמור.

שינוי כתובת הדוא"ל או הסיסמה שלך

בהתאם להגדרות האתר שלך, ייתכן שתוכל גם לשנות את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך. אם האתר שלך משתמש בכניסה יחידה (SSO), אין באפשרותך לערוך מידע זה.

1

היכנס לאתר Webex שלך והעביר את העכבר מעל החץ למטה לצד שמך.

2

מתוך הרשימה, בחר הפרופילשלי.

3

בדף ערוך את פרופיל ה- Webex שלי, בחר ערוך לצד השדה דואר אלקטרוני או סיסמה, כדי לערוך אותו.

ערוך את פרופיל ה- Webex שלי
4

בצע את השינויים ולאחר מכן בחר שמור.