Zmienianie imienia i nazwiska lub zdjęcia profilowego

Wolisz używać krótkiej formy swojego imienia, a może drugiego imienia? Nie ma problemu, możesz zmienić sposób wyświetlania swojego imienia i nazwiska w profilu. Możesz również spersonalizować swój profil, dodając zdjęcie profilowe.

Mój profil Webex

1

Zaloguj się do witryny Webex i najedź kursorem myszy na strzałkę w dół obok swojego imienia i nazwiska.

2

Z listy wybierz pozycję Mój profil.

3

Aby zmienić tylko swoje zdjęcie profilowe, najedź na nie kursorem myszy i wybierz pozycję Zmień, a następnie wybierz pozycję Prześlij zdjęcie.

4

Aby edytować swój profil, wybierz opcję Edytuj mój profil.

5

Na stronie Edytuj mój profil Webex wprowadź swoje imię inazwisko, tak jak chcesz, aby były wyświetlane.


 

Jeśli Twoja nazwa wyświetlana jest w katalogu firmowym i nie możesz jej edytować, możesz wprowadzić preferowaną nazwęwyświetlaną.

Znaki "(" i ")" nie będą wyświetlane jako część nazwy użytkownika, jeśli zostaną one uwzględnione w polu Nazwa wyświetlana.


 

Możesz również zmienić swoje zdjęcie profilowe na tej stronie. Wybierz pozycję Zmień zdjęcie profilowe i prześlij nowe zdjęcie.

6

Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana adresu e-mail lub hasła

W zależności od ustawień witryny możesz również zmienić swój adres e-mail i hasło. Jeśli Twoja witryna korzysta z logowania jednokrotnego, nie możesz edytować tych informacji.

1

Zaloguj się do witryny Webex i najedź kursorem myszy na strzałkę w dół obok swojego imienia i nazwiska.

2

Z listy wybierz pozycję Mój profil.

3

Na stronie Edytuj mój profil Webex wybierz opcję Edytuj obok pola Adres e-mail lub Hasło, aby je edytować.

Edytuj Mój profil Webex
4

Wprowadź zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Wyświetlanie lub edytowanie profilu statystyk osób

Profile statystyk osób zawierają bardziej szczegółowe informacje o uczestnikach spotkania. Wybierz pozycję Wyświetl mój profil Aplikacji Osoby, aby go wyświetlić, lub dodaj do swojego profilu i dostosuj informacje, które chceszwyświetlić.