אוזניות רגילות מתחברות לחלק האחורי של הטלפון.

Cisco IP טלפון ועידה 7832 ו-cisco IP טלפון ועידה 8832 לא תומך באוזניות

חבר את האוזניות לשקע שבגב הטלפון ולחץ על הכבל לתוך ערוץ הכבלים.

איור 1. חיבור אוזניות רגיל

תמונת חיבור לאוזניות רגיל

 

אי-לחיצה על הכבל לתוך הערוץ בטלפון עלולה לפגוע בלוח המעגל המודפס בתוך הטלפון. ערוץ הכבלים מקטין את המתח במחבר ובלוח המעגל המודפס.