חבר את האוזניות לשקע בגב הטלפון ולחץ על הכבל כדי להכניסו לתוך ערוץ הכבל.

איור 1. חיבור אוזניות רגיל

תמונה של חיבור סטנדרטי של אוזניות

 

אם לא תכניס את הכבל לערוץ בטלפון בצורה נכונה, המעגל המודפס בטלפון עלול להינזק. ערוץ הכבל מוריד את הלחץ על המחבר והמעגל המודפס.