Standardowe zestawy nagłowne podłącza się z tyłu telefonu.

Telefony konferencyjne Cisco IP 7832 i Cisco IP 8832 nie obsługują zestawów słuchawkowych

Podłącz zestaw nagłowny do gniazda z tyłu telefonu i umieść kabel w kanale do prowadzenia przewodów.

Rys. 1. Standardowe połączenie z zestawem słuchawkowym

Rysunek podłączenia standardowego zestawu słuchawkowego

 

Jeśli kabel nie zostanie wciśnięty do kanału w telefonie, może to doprowadzić do uszkodzenia płytki drukowanej wewnątrz telefonu. Kanał na kabel zmniejsza obciążenie złącza i płytki drukowanej.