Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda z tyłu telefonu i umieść kabel w kanale do prowadzenia przewodów.

Ryc. 1. Standardowe połączenie zestawu nagłownego

Rysunek podłączenia standardowego zestawu słuchawkowego

 

Jeśli kabel nie zostanie wciśnięty do kanału w telefonie, może to doprowadzić do uszkodzenia płytki drukowanej wewnątrz telefonu. Kanał na kabel zmniejsza obciążenie złącza i płytki drukowanej.