תכונה זו זמינה רק בהקלטות MP4 ממוקדות וידאו.

1

היכנס לאתר Webex שלך ועבור אל הקלטות .

2

לחץ על הורד עבור ההקלטה הרצויה ובדוק הורד תמליל ( .vtt) .

3

לחץ על .

התמליל מוריד בתבנית .vtt שניתן לפתוח עם עורכי טקסט.