תכונה זו זמינה רק בהקלטות MP4 ממוקדות בווידאו.

1

היכנס אל User Hub.

2

בחר הקלטות מלוח הניווט.

3

בחר את ההקלטה הרצויה ולאחר מכן לחץ הורדהורד את ב תמלול פאנל.