Ova je značajka dostupna samo na videocentričnim MP4 snimkama.

1

Prijavite se na web - mjesto i idite na Snimke .

2

Kliknite Preuzmi za željenu snimku i provjerite Preuzmi transkript (.vtt).

3

Kliknite .

Transkript se preuzima u .vtt formatu koji se može otvoriti pomoću uređivača teksta.