Ova funkcija je dostupna samo na video-centričnim MP4 snimcima.

1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.

3

Odaberite snimak koji želite, a zatim kliknite na "Preuzmi "Preuzmitena panelu transkripta .