Ova funkcija je dostupna samo na video-centric MP4 snimcima.

1

Prijavite se na Webex lokaciju i idite na recordings .

2

Kliknite na dugme Preuzmi za snimak koji želite i proverite preuzmi transkript (.vtt) .

3

Kliknite na dugme .

Transkript se preuzima u .vtt formatu koji se može otvoriti pomoću uređivača teksta.