קביעת התצורה של SIP Trunk Security Profile עבור Trunk לשער מקומי

במקרים שבהם שער המקומי ושער PSTN נמצאים באותו מכשיר, יש להפעיל את Unified CM כדי להבדיל בין שני סוגי תעבורה שונים (שיחות מ-Webex ומ-PSTN) שמקורם באותו מכשיר ולהחיל סוג מובחן של שירות על סוגי השיחות האלה. הטיפול המובחן בשיחות מושג על ידי הקצאת שני ענפי trunk בין Unified CM לבין המכשיר עם השער המקומי ושער PSTN המשולבים הדורש יציאות האזנה שונות של SIP עבור שני ענפי ה-trunk.

צור פרופיל SIP Trunk Security Profile ייעודי עבור ה-trunk של השער המקומי עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
שםשם ייחודי, כגון Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון SIP Trunk Security Profile של Webex
יציאת תעבורה נכנסתצריכה להתאים ליציאה הנמצאת בשימוש בתצורת השער המקומי עבור תעבורה אל Webex וממנו: 5065

קביעת התצורה של פרופיל SIP עבור ה-Trunk של השער המקומי

צור פרופיל SIP ייעודי עבור ה-trunk של השער המקומי עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
שםשם ייחודי, כגון Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון פרופיל SIP של Webex
הפעל איתות אפשרויות כדי לנטר את מצב היעד עבור ענפי Trunk עם סוג השירות "ללא (ברירת מחדל)"מסומן

יצירת מרחב חיפוש שיחות עבור שיחות מ-Webex

צור מרחב חיפוש שיחות עבור שיחות שמקורן ב-Webex עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
שםשם ייחודי, כגון Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון מרחב החיפוש של Webex Calling
מחיצות נבחרות

DN (מספרים בספר הטלפונים של ‎+E.164)

ESN (חיוג מקוצר בין אתרים)

PSTNInternational (גישת PSTN)

onNetRemote (יעדי GDPR שנלמדו)


 

המחיצה האחרונה onNetRemote נמצאת בשימוש רק בסביבה מרובת אשכולות שבה פרטי ניתוב מוחלפים בין אשכולות Unified CM באמצעות שירות חיפוש בין-אשכולות (ILS) או שכפול תוכנית חיוג גלובלי (GDPR).

קביעת התצורה של SIP Trunk אל Webex וממנו

צור SIP trunk עבור השיחות אל Webex וממנו באמצעות השער המקומי עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
פרטי מכשיר
DeviceNameשם ייחודי, כגון Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון SIP Trunk של Webex
הפעלה בכל צומתי Unified CM הפעיליםמסומן
שיחות נכנסות
מרחב חיפוש שיחותמרחב חיפוש השיחות שהוגדר בעבר: Webex
מרחב חיפוש שיחות של AARמרחב חיפוש שיחות עם גישה בלבד לדפוסי נתיב PSTN:‏ PSTNReroute
פרטי SIP
כתובת יעדכתובת ה-IP של ה-CUBE של השער המקומי
יציאת יעד5060
SIP Trunk Security Profileהוגדר בעבר: Webex
פרופיל SIPהוגדר בעבר: Webex

קביעת התצורה של קבוצת ניתוב עבור Webex

צור קבוצת ניתוב עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
מידע על קבוצת הניתוב
שם קבוצת ניתובשם ייחודי, כגון Webex
מכשירים שנבחרוSIP trunk:שתצורתו נקבעה קודם לכן: Webex

קביעת התצורה של רשימת ניתוב עבור Webex

צור רשימת ניתוב עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
מידע על רשימת הניתוב
שםשם ייחודי, כגון RL_Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון רשימת ניתוב עבור Webex
הפעלה בכל צומתי Unified CM הפעיליםמסומן
מידע על חבר ברשימת הניתוב
קבוצות נבחרותרק קבוצת הניתוב שהוגדרה קודם לכן: Webex

יצירת מחיצה עבור יעדי Webex

צור מחיצה עבור יעדי Webex עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
מידע על רשימת הניתוב
שםשם ייחודי, כגון Webex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון מחיצת Webex

מה הלאה?

הקפד להוסיף את המחיצה הזו לכל מרחבי חיפוש השיחות שצריכה להיות להם גישה ליעדי Webex. עליך להוסיף מחיצה זו באופן ספציפי למרחב חיפוש השיחות המשמש כמרחב החיפוש של השיחות הנכנסות בענפי trunk של PSTN, כך שניתן יהיה לנתב שיחות מ-PSTN ל-Webex.

קביעת התצורה של רשימת ניתוב עבור יעדי Webex

קבע את התצורה של דפוסי נתיב עבור כל טווח DID ב-Webex עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
דפוס נתיבדפוס ‎+E.164 מלא עבור טווח DID ב-Webex עם תו "\" מוביל. לדוגמה: ‎\+140855501XX
מחיצת ניתובWebex
שער/רשימת ניתובRL_Webex
עדיפות דחופהמסומן

קביעת התצורה של נורמליזציית חיוג מקוצר בין אתרים עבור Webex

אם נדרש חיוג מקוצר בין אתרים ל-Webex, קבע את התצורה של תבניות הנורמליזציה של החיוג עבור כל טווח ESN ב-Webex עם ההגדרות הבאות:

הגדרהערך
תבנית תרגוםתבנית ESN עבור טווח ה-ESN ב-Webex. לדוגמה: 80121XX
מחיצהWebex
תיאורתיאור בעל משמעות, כגון תבנית הנורמליזציה של Webex
השתמש במרחב חיפוש השיחות של היוזםמסומן
עדיפות דחופהמסומן
אל תמתין לסיום זמן הפעלה בין ספרות לפסק זמן בדילוגים הבאיםמסומן
מסכת המרת המספר שחויגמסכה לנרמול המספר ל-‎+E.164. לדוגמה: +140855501XX