שיתוף תוכן במצב מסך מלא בפגישות Webex של Cisco

באפשרותך לשתף תוכן במצב מסך מלא במהלך פגישה כדי להעניק למשתתפים שלך תצוגה טובה יותר של התוכן המשותף.

כאשר אתה משתף במצב מסך מלא, פקדי הפעלה זמינים בחלונית פקדי הפגישה בחלק העליון של המסך.

באמצעות לוח הבקרה של הפגישה, באפשרותך לשלוט בפגישה בדיוק כפי שהיית בחלון הפגישה, באפשרותך להעלות את לוח הצ'אט, או להשהות ולחדש את ההקלטה. בנוסף, באפשרותך לגשת לאפשרויות שיתוף בחלונית פקדי הפגישה:

  • שתפו: גש לתפריט השיתוף כדי להחליף מצבי שיתוף, מבלי לחזור לחלון הפגישה.

  • הקצה: הפוך משתתף אחר למציג, העבר שלט רחוק, הקצה הרשאה או אפשר באופן אוטומטי למשתתפים לשלוט בתוכנה משותפת. אם תשנה מציגים תוך כדי שיתוף, השיתוף ייפסק וכל המשתתפים יוחזרו לחלון הפגישה.

  • ביאור: הצג את כלי ההערה שבהם באפשרותך להשתמש כדי להוסיף הערות לתוכן בעת הצגת מסך מלא.

  • אפשרויותנוספות: הצג תוכנה משותפת בתצוגת מסך מלא, נהל את פריסת החלונית, הצג את החלונית Notes, ניגש לאפשרויות שמע, סנכרן תצוגת מסך מלא עבור כל המשתתפים, הזמן והזכיר למשתתפים או סיים את האירוע.

האם המאמר הועיל לך?