Inhoud delen via volledig-schermweergave in Cisco Webex Meetings

U kunt tijdens een vergadering inhoud in volledig-schermweergave delen om uw deelnemers een betere weergave te geven van de gedeelde inhoud.

Wanneer u deelt op volledig scherm, zijn bedieningselementen van de sessie beschikbaar in het deelvenster Bedieningselementen vergadering bovenaan uw scherm.

Met het deelvenster Bedieningselementen vergadering kunt u een vergadering op dezelfde manier als in het vergaderingvenster bedienen. U kunt het deelvenster Chat openen of een opname onderbreken en hervatten. Daarnaast hebt u toegang tot opties voor delen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering:

  • Delen: open het menu Delen om te schakelen tussen modi voor delen, zonder terug te gaan naar het vergaderingvenster.

  • Toewijzen: Een andere deelnemer aanwijzen als presentator, extern beheer overdragen, rechten toewijzen of deelnemers automatisch toestaan gedeelde software te beheren. Als u de rol van presentator overdraagt tijdens het delen, wordt het delen gestopt en keren alle deelnemers terug naar het vergaderingvenster.

  • Aantekeningen maken: de notitietools weergeven die u kunt gebruiken om aantekeningen te maken in inhoud op volledig scherm.

  • Meer opties: gedeelde software weergeven op volledig scherm, de indeling van het deelvenster beheren, het deelvenster Aantekeningen weergeven, audio-opties openen, weergave op volledig scherm voor alle deelnemers synchroniseren, deelnemers uitnodigen en herinneren of de gebeurtenis beëindigen.

Vond u dit artikel nuttig?