עם מכשירי וידאו הרשומים בענן, קיימת שרשרת מבוססת של אמון ואנחנו יודעים אם מכשירים אלה שייכים לארגון שלך או לא. כדי להיות מסוגל להשיג את אותה רמת אבטחה עם התקני וידאו SIP מבוססי תקנים, השלם את השלבים הבאים. אלה יבטיחו שרק מכשירי הווידאו SIP של הארגון שלך יוכלו להצטרף לפגישות ללא צורך בקובצי PIN ובמפתחות.

1

כדי להשלים את תהליך אימות התחום, מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל הגדרות ותחת תחומים לחץ על הוסף תחום.

2

הזן את שם התחום שלך ולחץ על הוסף.

לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה, אימות ותביעה של תחומים.

3

לחץ עוד לצד התחום שלך ובחר אחזור אסימוןאימות.

4

העתק את אסימון האימות לרשומת ה- DNS TXT שלך.

  • אם מארח ה- DNS שלך תומך ברשומת TXT אחת בלבד, הוסף את האסימון בשורה נפרדת.

  • אם מארח ה- DNS שלך תומך ברשומות מרובות, הוסף את האסימון שלך בשורה אחת ברשומת TXT משלו.

5

בחר אחד:

  • הוסף את רשומת ה- DNS TXT לשרת ה- DNS שלך.

  • אם שרת ה- DNS שלך מוגדר על-ידי מנהל מערכת אחר, שלח את רשומת ה- DNS TXT למנהל המערכת כדי להוסיף לשרת ה- DNS שלך.


 

Example.com הוא תחום הווידאו SIP. זה יכול להיות זהה לשם החברה או לרשום אותו כ- SAN (שם חלופי לנושא) כ- CA מהימן.

6

לחץ על אמת לצד כל תחום.


 

ודא שאימות התחום הושלם מכיוון שהוא שלב נדרש. תהליך תביעת הדומיין הוא אופציונלי עבור התקני וידאו SIP.