Med video enheter med moln registrering finns det en etablerad förtroende kedja och vi vet om dessa enheter tillhör din organisation eller inte. Följ stegen nedan för att få samma säkerhets nivå med standardbaserade SIP-videoenheter. Dessa kommer att se till att endast din egen organisations SIP-videoenheter kan delta i möten utan att behöva använda stift och nycklar.

1

För att genomföra domän verifierings proceduren https://admin.webex.com/går du till inställningar och under domäner genom att klicka på Lägg till domäni https://admin.Webex.com.

2

Ange ditt domän namn och klicka på Lägg till.

3

Klicka på mer bredvid domänen och välj Hämta verifierings-token.

4

Kopiera verifierings-token till din DNS TXT-post.

  • Om din DNS-värd endast har stöd för en TXT-inspelning ska du lägga till token på en separat rad.

  • Om din DNS-värd stöder flera register, Lägg till din token på en enskild rad i sin egen TXT-post.

5

Välj ett alternativ:

  • Lägg till DNS TXT-posten på din DNS-server.

  • Om din DNS-server har kon figurer ATS av en annan administratör skickar du DNS-TXT-posten till din administratör för att lägga till den på din DNS-server.


 

Example.com är SIP-videodomänen. Det kan vara samma som namnet på företaget eller en lista som ett SAN (alternativt ämnesnamn) som en betrodd certifikat utfärdare.

6

Klicka på Verifiera bredvid varje domän.


 

Se till att domän verifieringen är slutförd eftersom det är ett obligatoriskt steg. Domän anspråks proceduren är valfri för SIP-videoenheter.