1

לחץ על המחוון בפינה השמאלית העליונה של המסך ולאחר מכן לחץ על הצג בודקבריאות.

כאשר יש לך חיבור רשת לקוי וחוויית הפגישה שלך מוגבלת, מופיעה הודעה באופן אוטומטי.

צבע

מצב תקינות

תיאור

ירוק

טוב

אתה יכול לקבל את חוויית הפגישה המלאה.

צהוב

גרוע

בעיות עשויות ליצור מגבלות מסוימות עבור חוויית הפגישה שלך.

אדום

רע

בעיות בהחלט מגבילות את חוויית הפגישה שלך.

לאחר זיהוי בעיה, בודק הבריאות מסכם את הבעיה ומספק לך רשימה של פעולות שתוכל לבצע כדי לפתור את הבעיה במצב הבריאות.

2

לחץ על שלח דוח בעיות כדי לשלוח את דוח הבעיה ישירות מהדף בודק בריאות.

לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-CPU ובזיכרון, ראה, סטטיסטיקותשמע ווידאו.