העברת USB אינה זמינה כברירת מחדל: מנהל המערכת חייב להפוך אותה לזמינה במרכז הבקרה או בממשק האינטרנט של המכשיר.

חבר עכבר או מקלדת USB לאחת מיציאות ה-USB בחלק האחורי או הימני התחתון של השולחן המקצועי. לאחר מכן, חבר את המחשב הנייד ליציאת USB-C ב-Desk Pro. המחשב יזהה את העכבר ו/או המקלדת וההתקנים יהיו זמינים (בהנחה שהתכונה הופעלה).

אם המחשב שלך תומך ביציאת תצוגה במצב Alt, באמצעות אותו כבל באפשרותך להשתמש בשולחן העבודה Pro כצג חיצוני ולעבוד עליו ישירות באמצעות העכבר ולוח המקשים.

העכבר והמקלדת המחוברים יוצגו למחשב כ'כלליים'. משמעות הדבר היא שתכונות לא סטנדרטיות (כגון הפעלת טביעת אצבע) אינן נתמכות.