חבר את העכבר USB או לוח מקשים לאחת מיציאות ה-USB בצדו האחורי או התחתון של מקצוען השולחן. לאחר מכן, חבר את המחשב הנייד לנמל USB-C על השולחן המקצועי. המחשב יזהה את העכבר ו/או את לוח המקשים והמכשירים יהיו זמינים באופן מיידי.

אם המחשב תומך ביציאת תצוגה במצב Alt, באותו כבל ניתן להשתמש בשולחן העבודה Pro כצג חיצוני, ולעבוד עליו ישירות באמצעות העכבר והמקלדת.

העכבר והמקלדת המחוברים יוצגו בפני המחשב כ-' גנרי '. פירוש הדבר הוא שתכונות לא-סטנדרטיות (כגון הפעלת טביעות אצבע) אינן נתמכות.