Przekierowywanie USB jest domyślnie niedostępne: musi ono być włączone przez administratora w koncentratorze sterowania lub interfejsie internetowym urządzenia.

Podłącz mysz lub klawiaturę USB do jednego z portów USB z tyłu lub z prawej dolnej strony komputera Desk Pro. Następnie podłącz laptopa do portu USB-C na Desk Pro. Komputer wykryje mysz i/lub klawiaturę, a urządzenia będą dostępne (przy założeniu, że funkcja jest włączona)

Jeśli Twój komputer obsługuje tryb Alt-mode portu wyświetlania, przez ten sam kabel możesz używać Desk Pro jako zewnętrznego monitora i pracować bezpośrednio na nim za pomocą myszy i klawiatury.

Podłączona mysz i klawiatura będą wyświetlane w komputerze jako „ogólne”. Oznacza to, że niestandardowe funkcje (takie jak aktywacja odciskiem palca) nie są obsługiwane.