הורד דוח תשומת לב משתתף של Webex Events (קלאסי).

1

היכנס לאתר Webex שלך, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתר Webex ולאחר מכן בחר הדוחות שלי .

2

הזן את מזהה האירוע ולחץ על ייצוא דוח פרטים .