Pobierz raport dotyczący uwagi uczestników Webex Events (klasyczny)

1

Zaloguj się do witryny Webex , wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu witryny Webex , a następnie wybierz Moje raporty .

2

Wprowadź Identyfikator zdarzenia i kliknij Eksportuj raport szczegółowy .