1

עבור אל תמונת הפרופיל שלך ובחר הגדרות > התקנים.

2

תחת ההתקןשלי, לחץ על צור קודהפעלה.

3

העתק את קוד ההפעלה ולחץ על אישור.

4

הזן את הקוד למכשיר שלך כשתתבקש.

1

עבור אל תמונת הפרופיל שלך ובחר העדפות > התקנים.

2

תחת ההתקןשלי, לחץ על צור קודהפעלה.

3

העתק את קוד ההפעלה ולחץ על אישור.

4

הזן את הקוד למכשיר שלך כשתתבקש.

1

הקש/י על תמונת הפרופיל ולאחר מכן עבור/י אל ״הגדרות ״ > ״התקנים״.

2

תחת המכשיר שלי, הקש על צור קודהפעלה.

3

הזן את הקוד למכשיר שלך כשתתבקש.