1

Отидете на снимката на потребителския си профил и изберете Настройки > устройства.

2

Под Моето устройствощракнете върху Генериране на код за активиране .

3

Копирайте кода за активиране и щракнете върху OK.

4

Въведете кода в устройството си, когато получите подкана.

1

Отидете на снимката на потребителския си профил и изберете Предпочитания > устройства.

2

Под Моето устройствощракнете върху Генериране на код за активиране .

3

Копирайте кода за активиране и щракнете върху OK.

4

Въведете кода в устройството си, когато получите подкана.