1

Gå til profilbildet ditt, og velg Innstillinger > Enheter.

2

Klikk på Generer aktiveringskode under Min enhet.

3

Kopier aktiveringskoden, og klikk på OK.

4

Angi koden på enheten når du blir bedt om det.

1

Gå til profilbildet ditt, og velg Innstillinger > Enheter.

2

Klikk på Generer aktiveringskode under Min enhet.

3

Kopier aktiveringskoden, og klikk på OK.

4

Angi koden på enheten når du blir bedt om det.

1

Trykk på profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger > Enheter.

2

Trykk på Generer aktiveringskode under Min enhet.

3

Angi koden på enheten når du blir bedt om det.