לפני שתתחיל

החזרת שיחה פועלת על-ידי התקשרות למספר שהגדרת עבור Single Number Reach. לכן, תחילה עליך להוסיף את המספר שברצונך להשתמש בו להחזרת שיחה כמספר Single Number Reach. באפשרותך לעשות זאת ביישום שולחן העבודה או בפורטל המשתמשים.
1

מהיישום הנייד שלך, הקש על תמונת הפרופיל שלך, עבור אל הגדרות, הקש על שיחות, ולאחר מכן הקש על נהל את המספרים שלי והפעל את מספר החזרת השיחה.

2

הקשConnect to deviceבפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן בחר את אותו מספר מהרשימה.

3

בצע את השיחה שלך מיישום Webex.

4

כאשר מספר החזרת השיחה מתחיל לצלצל, ענה לשיחה.

הטלפון שלך מצלצל לאחר מכן לאדם שאליו אתה מנסה להגיע.