לפני שתתחיל

התקשרות חוזרת פועלת על-ידי התקשרות לאותו מספר שהגדרת עבור 'הגעה למספר יחיד'. לכן, תחילה עליך להוסיף את מספר הטלפון הנייד שלך כמספר הגעה למספר יחיד. ראה קבלת שיחות טלפון במספר כלשהו כדי להגדיר זאת.

1

מהאפליקציה למכשירים ניידים, הקש על תמונתהפרופיל שלך , עבור אל הגדרות, הקש על שיחותולאחר מכן הפעל את 'הגעה למספר יחיד' עבור מספר השיחה החוזרת שלך.

2

הקש ולאחר מכן בחר את אותו מספר מהרשימה.

3

בצע את השיחה שלך מאפליקציית Webex.

4

כאשר הטלפון הנייד שלך מתחיל לצלצל, ענה לשיחה.

לאחר מכן הטלפון שלך מצלצל לאדם שאליו אתה מנסה להגיע.