Pre nego što počnete

Povratni poziv funkcioniše pozivanjem broja koji ste podesiti za doseg jednog broja. Dakle, prvo morate da dodate broj koji želite da koristite za ovu povratni poziv kao doseg jednog broja broj. To možete da uradite u aplikaciji za radnu površinu ili na korisničkom portalu.
1

Iz mobilne aplikacije dodirnite sliku profila, pristupite opciji "Podešavanja", dodirnite stavku "Pozivanje", a zatim dodirnite "Upravljaj mojim brojevima" i omogućite svoj povratni poziv broj.

2

DodirniteConnect to deviceu gornjem levom uglu, a zatim izaberite isti broj sa liste.

3

Uputite poziv iz aplikacije Webex.

4

Kada vaš povratni poziv broj počne da zvoni, odgovorite na poziv.

Telefon zatim zvoni osobi kojoj pokušavate da doprete.