Pre nego što počneš

Pozivanje nazad funkcioniše tako što pozivate isti broj koji ste podesili za doseg jednog broja. Dakle, prvo treba da dodate broj mobilnog telefona kao jedinstveni broj za doseg broja. Pogledajte da dobijete telefonske pozive na bilo kom broju da biste to podesili.

1

Iz aplikacije za mobilne uređaje dodirnite sliku profila, idite na podešavanja , dodirnite Poziv, a zatimuključite jedinstveni broj reach za broj koji vraća poziv.

2

Dodirnite, a zatim izaberite isti broj sa liste.

3

Obavite poziv iz Webex Aplikacije.

4

Kada mobilni telefon počne da zvoni, odgovorite na poziv.

Vaš telefon tada zvoni osobi koju pokušavate da dohvatite.