Før du starter

Tilbakeringing fungerer ved å ringe samme nummer som du har konfigurert for Single Number Reach. Så du må først legge til mobilnummeret ditt som et Single Number Reach-nummer. Se Få telefonsamtaler på et hvilket som helst nummer for å få det konfigurert.

1

Fra mobilappen: Trykk på profilbildet ditt, gå til Innstillinger, trykk på Anrop og aktiver deretter Single Number Reach for tilbakeringingsnummer.

2

Trykk på , og velg det samme nummeret fra listen.

3

Ring fra Webex App.

4

Når mobiltelefonen begynner å ringe, svarer du på anropet.

Telefonen ringer deretter personen du prøver å nå.