הקצאת אישור לסוג הפעלה של Webex של Cisco

    1 היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > רשימתסוגי הפעלה.
    2 בחר את הקישור עבור סוג ההפעלה הרצוי.
    3 גלול מטה אל הצפנת PKI וסמן את התיבה שלידה.
    4 בחר עדכן.

    האם המאמר הועיל לך?