Dodeljivanje certifikata tipu Sesije Cisco Webex

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > listu vrsta sesije" .
    2Izaberite vezu za željeni tip sesije.
    3Pomerite se nadole do PKI šifrovanja i proverite polje pored njega.
    4Izaberite ispravku.
    Da li je ovaj članak bio koristan?