1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama" .

2

Izaberite vezu za željeni tip sesije.

3

Pomerite se nadole do PKI šifrovanja i potvrdite izbor u polju pored njega.

4

Izaberite Ažuriraj.