Dodjela certifikata vrsti Cisco Webex sesije

    1Prijavite se na Webex administraciju web-mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Popis vrsta sesije.
    2Odaberite vezu za željenu vrstu sesije.
    3Pomaknite se prema dolje do PKI šifriranja i potvrdite okvir pokraj njega.
    4Odaberite Ažuriraj.
    Je li taj članak bio koristan?