שירות הCDP עובד רק אם ההתקן משתמש בחיבור רשת Ethernet קווית. שירות הCDP מופעל ופועל כברירת מחדל. כדי לשנות את ההגדרה:

  1. פתח את לוח הבקרה במכשיר על-ידי העברת מהצד הימני של המסך או בחירה ב חצן. לאחר מכן בחר באפשרות ' הגדרות התקן ' .

  2. גלול אל ובחר חיבור רשת ולאחר מכן Ethernet .

  3. הפעל או בטל את CDP (Cisco Discovery Protocol) .

  4. לאחר שתסיים, הקש על סימון הביקורת בחלק הימני העליון של התפריט.