Usluga CDP funkcioniše samo ako uređaj koristi ožičenu Ethernet mrežnu vezu. Usluga CDP je podrazumevano uključena i pokrenuta. Da biste promenili postavku:

  1. Otvorite kontrolnu tablu na uređaju tako što ćete prevlačiti sa desne strane ekrana ili izabrati Dugme. Zatim izaberite postavke uređaja .

  2. Pomerite se do mrežne veze, a zatim izaberite stavku Ethernet .

  3. Preklopnik CDP (Cisco Discovery Protocol) ON ili OFF.

  4. Kada završite, tapnite na potvrdni znak u gornjem desnom delu menija.