1

נכנסים לקטע הודעות ובוחרים את הנכס.

2

לחץ על יישומים + ולאחר מכן על הוסף אתר אינטרנט.

במרחבים מנוהלים, רק למנחים יש את הכרטיסייה יישומים +. אם אינך יכול להוסיף קיצור דרך לאתר, נסה לבקש עזרה ממנהל נכסים.

3

הזן שם לקיצור הדרך ולכתובת האתר.

4

לחץ על המשך.


 

לחץ לחיצה ימנית על שם הכרטיסייה עבור אפשרויות תפריט נוספות, אם ברצונך לבצע שינויים בקיצור דרך של אתר אינטרנט.