1

Przejdź do Wiadomości i wybierz przestrzeń.

2

Kliknij pozycję Aplikacje+ , a następnie pozycję Dodaj witrynę sieci Web.

W przestrzeniachmoderowanych tylko moderatorzy mają kartę Aplikacje +. Jeśli nie możesz dodać skrótu do witryny, spróbuj poprosić o pomoc moderatora obszaru.

3

Wprowadź nazwę skrótu i adres witryny.

4

Kliknij przycisk Kontynuuj.


 

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty dla dodatkowych opcji menu, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w skrócie witryny sieci Web.