1

עבור להעברת הודעותובחר את המרחב.

2

לחץ על יישומים +, ולאחר מכן הוסף אתר אינטרנט.

במרחבים מונחים, יש רק מנחים את הלשונית Apps + ‎. אם אינך יכול להוסיף קיצור דרך לאתר אינטרנט, נסה לבקש עזרה מנחה במרחב.

3

הזן שם עבור קיצור הדרך וכתובת האתר.

4

לחץ על המשך.


 

לחץ לחיצה ימנית על שם הלשונית לקבלת אפשרויות תפריט נוספות, אם ברצונך לבצע שינויים בקיצור דרך אתר אינטרנט.

מגבלות

בעת הוספה או גישה לאתר אינטרנט ממרחב, אפשרויות האימות הבאות לגישה לאתר אינן נתמכות:

  • אימות לא מבוסס אינטרנט, לדוגמה, Kerberos.
  • אימות באמצעות ניהול 'הבא מכשיר משלך' (BYOD), לדוגמה, Microsoft Intune, Duo.
  • אימות כניסה יחידה (SSO) המונע אימות של הדפדפן המוטבע.
  • אימות רב-גורמי של OKTA (MFA) ב-Mac.