יש לרחף מעל ההודעה, ללחוץ על פעולות נוספות ולאחר מכן ללחוץ על סמן כלא נקראו.

כל מה שמופיע בהודעה או בשרשור ההודעות מסומן כלא נקרא. הנכס עדיין יציג את הקבלה שלכם לקריאה.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה ולאחר מכן הקש על סמן כלא נקראה.

כל מה שמופיע בהודעה או בשרשור ההודעות מסומן כלא נקרא. הנכס עדיין יציג את הקבלה שלכם לקריאה.