Zadržite pokazivač iznad poruke, kliknite na dugme "Još radnji", a zatim kliknite na "Označi kao nepročitano".

Sve iz poruke ili poruke u niti označeno je kao nepročitano. U prostoru će i dalje biti vidljiva potvrda o čitanju.

Dugo pritisnite poruku, a zatim dodirnite Označi kao nepročitano.

Sve iz poruke ili poruke u niti označeno je kao nepročitano. U prostoru će i dalje biti vidljiva potvrda o čitanju.