Najedź kursorem na wiadomość, kliknij pozycję Więcej akcji , a następnie kliknijpozycję Oznacz jako nieprzeczytane.

Wszystko, co pochodzi z wiadomości lub wątku wiadomości, jest oznaczane jako nieprzeczytane. Spacja nadal będzie wyświetlać potwierdzenie odczytu.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij opcję Oznacz jako nieprzeczytaną.

Wszystko, co pochodzi z wiadomości lub wątku wiadomości, jest oznaczane jako nieprzeczytane. Spacja nadal będzie wyświetlać potwierdzenie odczytu.