מחיקת הקלטות של משתמש מאתר האינטרנט של Cisco

מנהלי אתרים יכולים לפנות שטח אחסון על-ידי מחיקת כל הפגישות שבבעלות עובד לשעבר.

  1 היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש.
  2 אתר את חשבון המשתמש ולחץ על הקישור לצד מזהה המשתמש שלו.
  3 גלול מטה אל המקטע הקלטות וניהול תוכן.
  4 סמן את תיבת הסימון הקלטות ולאחר מכן לחץ על מחק.
  5 אשר כי בכוונתך למחוק את כל ההקלטות המשויכות לחשבון זה.

  האם המאמר הועיל לך?