Odstráňte záznamy používateľa zo svojej lokality Cisco Webex

Správcovia lokality môžu uvoľniť úložný priestor odstránením všetkých stretnutí, ktoré vlastnil bývalý zamestnanec.

  1 Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na správa užívateľov > Upraviť používateľa.
  2 Vyhľadajte používateľský účet a kliknite na odkaz vedľa jeho ID používateľa.
  3 Prejdite nadol na Nahrávky a správa obsahu oddiele.
  4 Skontrolovať Nahrávky začiarknite políčko a potom kliknite na Odstrániť.
  5 Potvrďte, že máte v úmysle odstrániť všetky nahrávky spojené s týmto účtom.

  Bol tento článok užitočný?