השתמש בכבל השמע הכלול 3.5 מ"מ כדי לחבר את האוזניות למחשב הנישא או למכשיר הנייד. באפשרותך להשתמש בכבל השמע כדי להתחבר למכשיר לא אלחוטי או אם סוללת האוזניות נמוכה.

אין באפשרותך לשלוט בשיחות או בהשמעת מוסיקה בעת שימוש בכבל 3.5 mm. למקורות מחוברים Bluetooth® תהיה עדיפות באמצעות חיבור שמע של 3.5 מ"מ.

B & או Cisco 980 3.5 mm port

1

חבר את כבל השמע 3.5 מ"מ לתוך הנמל בתחתית גביע האוזן הימני.

2

הכנס את הקצה השני של הכבל לשקע ה3.5 מ"מ במכשיר.