השתמש בכבל ה-USB הכלול כדי לחבר את האוזניות למחשב הנישא או למכשיר Webex שולחן.

שמע באמצעות Bluetooth® תמיד יקבל עדיפות על-גבי חיבור קווי. נתק התקשרויות Bluetooth אחרות אם ברצונך לעבור לחיבור קווי.

B & O Cisco 980 יציאת USB

1

חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB לנמל שבתחתית הספל של האוזן הימנית.

2

חבר את הקצה הגדול של הכבל למכשיר המיועד.

3

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את האוזניות.