Moram li platiti porez na promet za Webex?

Moram li platiti porez na promet za Webex?

Moram li platiti PDV prilikom kupnje Webexa?

Ovisno o narudžbi, porez na promet može se izračunati i naplatiti. Svi naplaćeni porezi na promet bit će naznačeni nakon što se tijekom naplate unese vaša adresa za naplatu i/ili dostavu.

Navedena cijena uključuje očekivani PDV koji ćemo prikupiti od vas na temelju podataka koje nam učinite dostupnima. Ukupna cijena može se promijeniti tijekom kupovine ovisno o nizu čimbenika. Međutim, imat ćete priliku pregledati konačnu cijenu koju ćemo naplatiti prije nego što pošaljete narudžbu. Na fizičku robu za kupce sa sjedištem u zemljama EU-a primjenjivat će se nacionalna stopa PDV-a. Taj se PDV ne može prikazati kao zasebna naknada tijekom naplate i može biti uključen u cijenu proizvoda (cijene s PDV-om).

Ako imate sjedište u EU-u i kupujete za tvrtku registriranu za PDV, možda nećete morati plaćati PDV na kupnju. Unesite broj izuzeća od PDV-a kada se to od vas zatraži tijekom postupka kupnje. Da biste bili upitani za broj izuzeća od PDV-a, prilikom unosa podataka o naplati obavezno unesite naziv tvrtke. Kada provjerite broj izuzeća od PDV-a, PDV će se, ako je primjenjivo, automatski ažurirati na nulu. U slučaju da vaša narudžba ne ispunjava uvjete za oslobođenje od PDV-a, nećemo moći ukloniti tu naknadu iz narudžbe.

Pojedinci i subjekti oslobođeni poreza u Sjedinjenim Američkim Državama mogu zatražiti povrat poreza plaćenog po narudžbi. Trebat će nam kopija vaše potvrde o oslobođenju od poreza, a adresa za naplatu ili dostavu na narudžbi mora odgovarati adresi na potvrdi. Možete faksirati kopiju certifikata s brojem narudžbe ili fakturom na 952-253-8760.
 

Je li taj članak bio koristan?