Czy muszę płacić podatek od sprzedaży dla Webex?

Czy muszę płacić podatek od sprzedaży za Webex?

Czy muszę płacić podatek VAT przy zakupie Webex?

W zależności od zamówienia podatek od sprzedaży może być obliczany i naliczany. Wszelkie naliczone podatki zostaną wskazane po wprowadzeniu adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego podczas realizacji transakcji.

Wskazana cena zawiera przewidywany podatek VAT, który pobierzemy od Ciebie na podstawie informacji, które nam udostępnisz. Łączna cena może ulec zmianie w trakcie sesji zakupowej w zależności od wielu czynników. Będziesz jednak miał możliwość sprawdzenia ostatecznej ceny, którą naliczymy przed złożeniem zamówienia. Krajowa stawka VAT będzie stosowana do towarów fizycznych dla klientów z krajów UE. Ten podatek VAT może nie być wykazywany jako oddzielna opłata podczas realizacji transakcji, a zamiast tego może być wliczony w cenę produktu (cena z VAT).

Jeśli mieszkasz w UE i kupujesz dla firmy zarejestrowanej jako płatnik VAT, być może nie będziesz musiał płacić podatku VAT od zakupu. Wprowadź swój numer zwolnienia z podatku VAT, gdy pojawi się monit podczas procesu zakupu. Aby otrzymać monit o podanie numeru zwolnienia z podatku VAT, należy wprowadzić nazwę firmy podczas wprowadzania informacji rozliczeniowych. Po zatwierdzeniu numeru zwolnienia z podatku VAT podatek VAT zostanie automatycznie zaktualizowany do zera, jeśli dotyczy. W przypadku, gdy Twoje zamówienie nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT, nie będziemy mogli usunąć tej opłaty z zamówienia.

Osoby i podmioty zwolnione z podatku w Stanach Zjednoczonych mogą zażądać zwrotu podatku zapłaconego na zamówienie. Będziemy potrzebować kopii certyfikatu zwolnienia z podatku, a adres rozliczeniowy lub wysyłkowy na zamówieniu musi być zgodny z adresem na certyfikacie. Kopię certyfikatu można przesłać faksem z numerem zamówienia lub fakturą na numer 952-253-8760.
 

Czy ten artykuł był pomocny?