Da li moram da plaćam porez na promet za Webex?

Da li moram da plaćam porez na promet za Webex?

Da li prilikom kupovine Webexa moram da plaćam PDV?

U zavisnosti od porudžbine, porez na promet se može obračunati i naplatiti. Svi naplaćeni porezi na promet biće naznačeni kada tokom odjavljivanja unesete adresu fakturisanja i/ili isporuke.

Naznačena cena uključuje očekivani PDV koji ćemo naplatiti od vas na osnovu informacija koje nam učinite dostupnim. Ukupna cena može da se promeni tokom sesije kupovine u zavisnosti od više faktora. Međutim, imaćete priliku da pregledate konačnu cenu koju ćemo naplatiti pre nego što predate porudžbinu. Nacionalna stopa PDV-a primenjivaće se na fizičku robu za kupce sa sedištem u zemljama EU. Ovaj PDV ne sme biti prikazan kao poseban trošak tokom odjavljivanja i umesto toga može biti uključen u cenu proizvoda (cene koje uključuju PDV).

Ako ste bazirani u EU i kupujete za preduzeće registrovano za PDV, možda nećete morati da plaćate PDV pri kupovini. Unesite broj izuzeća od PDV-a kada budete upitani tokom procesa nabavke. Da biste bili upitani za broj izuzeća od PDV-a, obavezno unesite ime preduzeća prilikom unosa informacija o naplati. Kada se proveri valjanost broja izuzeća od PDV-a, PDV će biti automatski ažuriran na nulu, ako je primenljivo. U slučaju da se vaša porudžbina ne kvalifikuje za izuzeće od PDV-a, nećemo moći da uklonimo ovaj trošak iz porudžbine.

Pojedinci i entiteti u Sjedinjenim Državama koji su oslobođeni poreza mogu da zatraže povraćaj poreza koji se plaća po porudžbini. Trebaće nam kopija vašeg certifikata oslobođenog poreza i adresa za naplatu ili isporuku u porudžbini mora da se podudara sa adresom na certifikatu. Možete poslati kopiju certifikata faksom, sa brojem porudžbine ili fakturom na broj 952-253-8760.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?