Je li mogućnost samo audio sastanka dostupna na Cisco Webex sastancima + Webexu?

Je li opcija Samo audio sastanak dostupna na Cisco Webex sastancima + Webexu?

Koji su računi dostupni za značajku zvučnog broja osobne konferencije (PCN)?

Uključuje li Cisco Webex Meetings + Webex pcn opciju?

Personal Conference Number

Značajka samo za audiozapise za sastanke Cisco Webexa


Broj osobne konferencije (PCN) (samo audio sastanci) dostupan je samo s Enterprise računima.

 

Je li taj članak bio koristan?