Je li opcija sastanka samo za zvuk dostupna uz Cisco Webex sastanke + Webex?

Je li opcija Audio Only Meeting dostupna uz Cisco Webex sastanke + Webex?

Koji su računi dostupni za omogućenu značajku zvuka osobnog broja konferencije (PCN)?

Uključuje li Cisco Webex Meetings + Webex PCN opciju?

Personal Conference Number

Značajka samo zvuka za Sastanke Cisco Webexa


Osobni broj konferencije (PCN) (samo audio sastanci) dostupan je samo s poslovnim računima.

 

Je li taj članak bio koristan?